.

Tevkifat Hesaplama

Güncel KDV tevkifat oranları ile işlem yapmak ve kesin sonuca ulaşmak için web sitemizdeki KDV tevkifati hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Tevkifat, vergi tahsilatının düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan önemli bir vergi mekanizmasıdır. Ücretler, kira ödemeleri, serbest meslek kazançları ve hizmet alımları gibi birçok alanda uygulanan tevkifat, vergi gelirlerinin düzenli ve zamanında tahsil edilmesine katkı sağlar.
İŞLEM
:
TUTAR
:
TEVKİFAT ORANI
:
KDV ORANI
:
%1
%8
%18
Diğer %
DİĞER KDV ORANI
:

Tevkifat, vergi hukukunda önemli bir kavram olup, belirli ödemelerden kesinti yapılarak verginin tahsil edilmesini ifade eder. Özellikle ticari işlemlerde, kira ödemelerinde, hizmet alımlarında ve maaş ödemelerinde sıkça karşılaşılan tevkifat, vergi tahsilatının düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. 

Tevkifat Nedir?

Tevkifat, kelime anlamı olarak "kesinti" demektir. Vergi hukukunda ise belirli gelirlerden veya ödemelerden belirli bir oranda vergi kesintisi yapılması anlamına gelir. Bu kesinti, ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından yapılır ve devlete aktarılır. Tevkifat uygulaması, vergi gelirlerinin tahsilatında sürekliliği ve güvenliği sağlamak için önemli bir mekanizmadır.

Hangi Durumlarda Tevkifat Uygulanır?

Tevkifat, birçok farklı ödeme türünde uygulanabilir. İşte yaygın tevkifat uygulama alanları:

 1. Ücretler: Çalışanlara yapılan maaş ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılır.

 2. Kira Ödemeleri: Gayrimenkul kiralama işlemlerinde, kira ödemesi yapan kiracı, belirli oranlarda tevkifat yaparak bu vergiyi devlete öder.
 3. Serbest Meslek Kazançları: Serbest meslek erbaplarına yapılan ödemeler üzerinden tevkifat uygulanır.
 4. Hizmet Alımları: Belirli hizmet alımlarında (danışmanlık, temizlik, bakım onarım vb.), hizmet bedeli üzerinden tevkifat yapılır.
 5. Yurtdışı Ödemeler: Yurtdışına yapılan belirli ödemeler üzerinden tevkifat uygulanabilir.

Tevkifat Hesaplama Yöntemleri

Tevkifat hesaplaması, tevkifat oranları ve matrah üzerinden yapılır. Tevkifat oranları, ilgili yasal düzenlemelerle belirlenir ve farklı ödeme türleri için değişiklik gösterebilir. İşte tevkifat hesaplama adımları:

 1. Tevkifat Oranını Belirleyin: Ödeme türüne göre belirlenen tevkifat oranını bulun. Örneğin, kira ödemelerinde tevkifat oranı %20 olabilir.

 2. Tevkifat Matrahını Belirleyin: Tevkifat matrahı, tevkifat uygulanacak tutardır. Örneğin, brüt kira ödemesi 10,000 TL ise bu tutar tevkifat matrahıdır.

 3. Tevkifat Tutarını Hesaplayın: Tevkifat tutarını hesaplamak için tevkifat matrahı ile tevkifat oranını çarpın.

  Tevkifat hesaplama = Tevkifat Matrahı x Tevkifat Oranı Tevkifat Tutarı
  10,000 TL x %20 Tevkifat Tutarı = 2,000 TL​​​​​​
   

Bu hesaplamaya göre, 10,000 TL'lik kira ödemesinden 2,000 TL tevkifat yapılır ve kalan 8,000 TL kiracıya ödenir. Tevkifat tutarı ise devlete aktarılır.

Tevkifatın Avantajları

Tevkifat uygulaması, vergi tahsilatında birçok avantaj sağlar:

 1. Vergi Tahsilatının Kolaylaşması: Tevkifat, verginin ödemeyi yapan tarafından doğrudan tahsil edilmesini sağlar, böylece vergi tahsilatı kolaylaşır.

 2. Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi: Tevkifat, vergi kaçakçılığını önlemeye yardımcı olur, çünkü vergi kaynağında kesilir ve devlete ödenir.
 3. Düzenli Vergi Gelirleri: Tevkifat, vergi gelirlerinin düzenli ve zamanında tahsil edilmesine olanak tanır.
 4. Vergi Yükünün Dağıtılması: Tevkifat, vergi yükünün daha geniş bir kitleye dağıtılmasını sağlar, böylece vergi yükü adil bir şekilde paylaşılır.

Tevkifat Uygulamalarının Takibi

Tevkifat uygulamaları, vergi mükellefleri ve vergi idareleri tarafından dikkatle takip edilmelidir. Tevkifat tutarlarının doğru hesaplanması ve zamanında devlete ödenmesi, vergi mükelleflerinin yasal sorumlulukları arasındadır. Vergi daireleri, tevkifat uygulamalarını denetler ve gerektiğinde cezai yaptırımlar uygular.

BENZER HESAPLAMA ARAÇLARI
Sayfamızdaki kira stopaji hesaplama aracı ile net kira tutarı ve brüt kira tutarı ile stopaj hesaplama, ve stopaj tutarı ile net ve brüt kira tutarı hesaplama yapabilirsiniz. Kira stopajı uygulaması, vergi tahsilatının düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak, vergi kaçakçılığını önler ve devletin vergi gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil etmesine olanak tanır.
Sayfada yer alan damga vergisi hesaplama aracı ile ödemeniz gereken vergi miktarını en doğru ve kolay şekilde öğrenebilirsiniz.
KDV hesaplama, ticari işlemlerde ve günlük hayatın pek çok alanında önemli bir yere sahiptir. KDV dahil ve hariç fiyat hesaplama yöntemlerini bilmek, doğru fiyatlandırma yapmak, vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmek ve finansal yönetimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için gereklidir.