.

Kira Stopaj Hesaplama

Sayfamızdaki kira stopaji hesaplama aracı ile net kira tutarı ve brüt kira tutarı ile stopaj hesaplama, ve stopaj tutarı ile net ve brüt kira tutarı hesaplama yapabilirsiniz. Kira stopajı uygulaması, vergi tahsilatının düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak, vergi kaçakçılığını önler ve devletin vergi gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil etmesine olanak tanır.
HESAPLAMA TÜRÜ
:
TUTAR
:

Kira gelirleri üzerinden yapılan vergi kesintisidir ve kiracı tarafından ödenerek devlete aktarılır. Bu uygulama, vergi gelirlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde tahsil edilmesini sağlar. Türkiye'de kira stopajı, ticari gayrimenkul kiralamalarında uygulanır ve kiraya veren kişinin gelir vergisi yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla yapılır.

Kira Stopajı Nedir?

Kira stopajı, kiracı tarafından kira bedelinden kesilerek devlete ödenen bir vergi türüdür. Ticari amaçla kiralanan gayrimenkullerde uygulanır ve kiraya verenin gelir vergisi yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlar. Bu kesinti, kiraya verenin elde ettiği kira gelirinin brüt tutarı üzerinden yapılır ve belirli bir orana göre hesaplanır. Kira stopajı, vergi tahsilatının güvenliğini ve düzenliliğini sağlamak amacıyla uygulanır.

Kira Stopajını Kimler Öder?

Kira stopajı, ticari amaçlarla gayrimenkul kiralayan kiracılar tarafından ödenir. Kiracılar, kira bedelinden belirli bir oranda kesinti yaparak bu tutarı devlete aktarır. Bu uygulama, kiraya verenin gelir vergisi yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlar. Kira stopajı ödemekle yükümlü olan kiracılar şunlardır:

 1. Tüzel Kişiler: Şirketler, vakıflar, dernekler ve diğer tüzel kişiler.

 2. Gerçek Kişiler: Ticari amaçla gayrimenkul kiralayan bireyler.

 3. Kamu Kurumları: Devlet kurumları ve belediyeler.

Kira Stopajı Oranı

Türkiye'de kira stopajı oranı, %20 olarak belirlenmiştir. Bu oran, kiraya verilen gayrimenkulün brüt kira bedeli üzerinden hesaplanır ve kiracı tarafından kesilerek vergi dairesine ödenir. Stopaj oranları zaman zaman güncellenebilir, bu nedenle güncel oranların takip edilmesi önemlidir.

Kira Stopajı Hesaplama Yöntemi

Hesaplama süreci, birkaç basit adımdan oluşur. Bu adımları takip ederek kira stopajını doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz:

 1. Brüt Kira Bedelini Belirleyin: Kiraya verenin belirlediği aylık kira bedelini brüt olarak belirleyin. Örneğin, brüt kira bedeli 5,000 TL olsun.

 2. Kira Stopaj Oranını Belirleyin: Türkiye'de kira stopaj oranı %20'dir.

 3. Kira Stopajını Hesaplayın: Brüt kira bedelini kira stopaj oranı ile çarparak stopaj tutarını hesaplayın.

  Kira Stopajı = Brüt Kira Bedeli x Stopaj Oranı Kira Stopajı = 5,000 TL x %20 Kira Stopajı = 1,000 TL
 4. Net Kira Bedelini Belirleyin: Kira stopajını brüt kira bedelinden çıkararak net kira bedelini belirleyin.

  Net Kira Bedeli = Brüt Kira Bedeli - Kira Stopajı Net Kira Bedeli = 5,000 TL - 1,000 TL Net Kira Bedeli = 4,000 TL​​​​
   

Bu hesaplama sonucunda, kiraya verenin eline geçecek net kira bedeli 4,000 TL olacaktır. Kiracı ise 1,000 TL'yi vergi dairesine stopaj olarak ödeyecektir.

Kira Stopajı Beyanı ve Ödeme Süreci

Kiracılar, kira stopajını aylık olarak beyan eder ve öderler. Kira stopajı beyanı, her ayın 26. gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet vergi dairesi üzerinden yapılabilir. Beyan edilen stopaj tutarları, beyanı takip eden ayın 26. gününe kadar ödenmelidir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Kira Stopaj Beyanı: Her ayın 26. gününe kadar internet vergi dairesi üzerinden kira stopaj beyanı yapılır.
 2. Ödeme: Beyan edilen stopaj tutarları, beyanı takip eden ayın 26. gününe kadar ödenir.

Kira Stopajının Avantajları

Hem kiraya verenler hem de devlet için çeşitli avantajlar sağlar:

 1. Vergi Tahsilatının Kolaylaşması: Kira stopajı, verginin kiracı tarafından doğrudan tahsil edilmesini sağlar, böylece vergi tahsilatı kolaylaşır ve güvenli hale gelir.
 2. Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi: Kira stopajı, vergi kaçakçılığını önlemeye yardımcı olur, çünkü vergi kaynağında kesilir ve doğrudan devlete ödenir.
 3. Düzenli Vergi Gelirleri: Kira stopajı, devletin vergi gelirlerinin düzenli ve zamanında tahsil edilmesine olanak tanır.
 4. Vergi Yükünün Dağıtılması: Kira stopajı, vergi yükünün daha geniş bir kitleye dağıtılmasını sağlar, böylece vergi yükü adil bir şekilde paylaşılır.

Kira Stopajı Ne Zaman Ödenir?

Kira stopajı kaç ayda ödenir? Sorusu, iş yeri sahipleri tarafından merak edilir.Vergi düzenlemeleri gereği her ayın 26. gününe kadar beyan edilip ödenmelidir. Bu süreç, kiracıların vergi yükümlülüklerini zamanında ve düzenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlar. Kira stopajının zamanında beyan edilmesi ve ödenmesi, vergi cezaları ve faiz yükümlülüklerinden kaçınmak için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla, kira stopajı ödemelerinin doğru ve zamanında yapılması, hem kiracılar hem de kiraya verenler için önemlidir.

Kimler Kira Stopaj Vergisinden Muaf Tutulur?

Kira stopaj vergisinden muafiyetler, genellikle konut kiralamaları, kamu kurumları, vergiden muaf vakıflar ve dernekler, bazı özel kanunlarla muafiyet tanınan kuruluşlar ve özel ekonomik bölgelerde faaliyet gösteren bazı şirketler için geçerlidir. Bu muafiyetler, vergi mevzuatına göre belirlenir ve uygulanır. Muafiyet durumları hakkında kesin bilgiye ulaşmak için ilgili yasal düzenlemeler ve vergi idaresi kaynakları incelenmelidir.

BENZER HESAPLAMA ARAÇLARI
Güncel KDV tevkifat oranları ile işlem yapmak ve kesin sonuca ulaşmak için web sitemizdeki KDV tevkifati hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Tevkifat, vergi tahsilatının düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan önemli bir vergi mekanizmasıdır. Ücretler, kira ödemeleri, serbest meslek kazançları ve hizmet alımları gibi birçok alanda uygulanan tevkifat, vergi gelirlerinin düzenli ve zamanında tahsil edilmesine katkı sağlar.
KDV hesaplama, ticari işlemlerde ve günlük hayatın pek çok alanında önemli bir yere sahiptir. KDV dahil ve hariç fiyat hesaplama yöntemlerini bilmek, doğru fiyatlandırma yapmak, vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmek ve finansal yönetimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için gereklidir.
Sayfada yer alan damga vergisi hesaplama aracı ile ödemeniz gereken vergi miktarını en doğru ve kolay şekilde öğrenebilirsiniz.